Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Røyken speidergruppes formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Vi arbeider også med livskvalitet, samfunnsengasjement, kreativitet, vennskap og friluftsliv gjennom treningsprogrammet til Norges speiderforbund.
Organisasjonsnummer
918163190
Forretningsadresse
Gleinåsveien 17
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Rune Haukedal