Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Kor for jenter.
Organisasjonsnummer
984184352
Forretningsadresse
v/ Sylvia Schmidiger Hansen
Klokkergårdsveien 13
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Sylvia Schmidiger Hansen
E-post
Hjemmeside
http://www.roykenpikekor.no
Mobiltelefon
901 97 532