Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Kor for jenter.
Organisasjonsnummer
984184352
Forretningsadresse
v/ Sylvia Schmidiger Hansen
Klokkergårdsveien 13
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Sylvia Schmidiger Hansen
E-post
Mobiltelefon
417 62 064