Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Foreldrerådet ved Hyggen Oppvekstsenter. I følge § 6-2 i gjeldende forskrift for Grunnskolen skal FAU fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal jobbe for: 1. å skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen 2. å legge forholdene til rette for trivsel og utvikling hos elevene 3. å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU ved Hyggen Oppvekstsenter er det organ som i alminnelighet ivaretar foreldrene/foresattes interesser som gruppe.
Organisasjonsnummer
996222780
Forretningsadresse
Bakkekroken
3442 HYGGEN
Kontaktperson
Hanne Sofie Guttormsen
E-post