Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Foreldrerådet ved Hyggen Oppvekstsenter. I følge § 6-2 i gjeldende forskrift for Grunnskolen skal FAU fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal jobbe for: 1. å skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen 2. å legge forholdene til rette for trivsel og utvikling hos elevene 3. å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU ved Hyggen Oppvekstsenter er det organ som i alminnelighet ivaretar foreldrene/foresattes interesser som gruppe.
Organisasjonsnummer
996222780
Forretningsadresse
Bakkekroken
3442 HYGGEN
Kontaktperson
Lisbeth Syvertsen
E-post