Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Barnekor for barn 5-13 år.
Organisasjonsnummer
998149401
Forretningsadresse
c/o Anja Elisabeth Sundby Hem
Krystallveien 5B
3478 NÆRSNES
E-post
Mobiltelefon
993 88 356