Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Barnekor for barn 5-13 år.
Organisasjonsnummer
998149401
Forretningsadresse
c/o Anja Elisabeth Sundby Hem
Krystallveien 5B
3478 NÆRSNES
E-post
Mobiltelefon
993 88 356