Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Andre helsetjenester
Formål
En forening for pårørende til mennesker med demens. En forening tilhørende nasjonalforeningen for folkehelsen. Frivillig arbeid med informasjon, utvilkling og støtte.
Organisasjonsnummer
918779140
Forretningsadresse
c/o Åshild Leite
Heimansåsen 10
3470 SLEMMESTAD