Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Andre helsetjenester
Formål
En forening for pårørende til mennesker med demens. En forening tilhørende nasjonalforeningen for folkehelsen. Frivillig arbeid med informasjon, utvilkling og støtte.
Organisasjonsnummer
918779140
Forretningsadresse
c/o Åshild Leite
Heimansåsen 10
3470 SLEMMESTAD