Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Andre helsetjenester
Formål
Drive helseopplysning og utdanning i Nepal.
Organisasjonsnummer
914795117
Forretningsadresse
c/o Thorstein Nøkleby
Eikeleina 131
3472 BØDALEN
Hjemmeside
http://www.mountain-people.org
Mobiltelefon
913 24 024