Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Andre helsetjenester
Formål
Drive helseopplysning og utdanning i Nepal.
Organisasjonsnummer
914795117
Forretningsadresse
c/o Thorstein Nøkleby
Eikeleina 131
3472 BØDALEN
Hjemmeside
http://www.mountain-people.org
Mobiltelefon
913 24 024