Ung Kultur Møtes og Ung Kultur Røyken

Kulturskolen drifter Ung Kultur Møtes (UKM) – en helårlig arena for alle ungdom i kommunen mellom 13-20 år, der de viktigste arrangementene er Factory Light Festival i september hvert år og Ungdomskulturfestivalen UKM i februar hvert år. Se mer på www.ukm.no eller følg UKM på facebook, YouTube og Instagram.

Kulturskolen driver arrangøropplæring og ungdomskulturelt entrepenørskap gjennom å veilede og samarbeide med den frivillige ungdomsforeningen Ung Kultur Røyken. Se www.ungkulturroyken.no
Vedtekter for UKR.

 

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 466 65 576
E-post:

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.