Kommunens kulturstipend tildeles barn og ungdom under 21 år.

Røyken kommune deler ut et stipend for idrett og et stipend for kultur. Begge stipendene er på 20.000 kroner. Mottakerne får også et kunstverk av en lokal kunstner. Stipendene tildeles barn og ungdom under 21 år.

Ved siden av å ha gjort seg bemerket i sitt arbeid med kultur eller idrett, skal det vises til ytterligere studieplaner eller spesialisering innen kulturfaget eller idrettsfaget. Søkerne må være hjemmehørende i Røyken.  Det er kulturutvalget som behandler søknadene. Send søknad til

Kulturskolen nominerer unge talenter til Kulturskolerådets Drømmestipend hvert år: www.drommestipendet.no

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

DKS-koordinator og Kulturskolekonsulent:
Rita Rohdin Nyhuus
Telefon: 977 49 933 / 31 29 33 48
E-post:   

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere