Kommunens kulturstipend tildeles barn og ungdom under 21 år.

Røyken kommune deler ut et stipend for idrett og et stipend for kultur. Begge stipendene er på 20.000 kroner. Mottakerne får også et kunstverk av en lokal kunstner. Stipendene tildeles barn og ungdom under 21 år.

Ved siden av å ha gjort seg bemerket i sitt arbeid med kultur eller idrett, skal det vises til ytterligere studieplaner eller spesialisering innen kulturfaget eller idrettsfaget. Søkerne må være hjemmehørende i Røyken.  Det er kulturutvalget som behandler søknadene. Send søknad til

Kulturskolen nominerer i tillegg til Kulturskolerådets Drømmestipend hvert år. www.drommestipendet.no

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:
Kulturskolen

Rektor/enhetsleder: Roar Lindberg,
mobil:
950 08 742   31 29 33 50 
  

Avd. leder: Frøydis Rui-Rahman,
mobil:
909 65 282   31 29 33 48

Kontormedarbeider: Kari Susanne Fjeldstad,
mobil: 466 65 576

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.