Elever som ønsker å slutte på kulturskolen, må sende en skriftlig oppsigelse til  

Frist 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 466 65 576
E-post:

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.