Elever som ønsker å slutte på kulturskolen, må sende en skriftlig oppsigelse til  

Frist 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:
Kulturskolen

Rektor/enhetsleder: Roar Lindberg,
mobil:
950 08 742   31 29 33 50 
  

Avd. leder: Frøydis Rui-Rahman,
mobil:
909 65 282   31 29 33 48

Kontormedarbeider: Kari Susanne Fjeldstad,
mobil: 466 65 576

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.