Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Røyken kulturskole. Semesteravgift og instrumentleie faktureres to ganger per år (oktober og april).

 

 

 Undervisningstilbud

 Pris per år (kroner)

Pris per semester (kroner) 

Instrumentundervisning  5218,-  2609,-
Sang  5218,-  2609,-
Visuell kunst  5218,-  2609,-
Barneteater (1. - 4. trinn)  2810,-  1405,-
Barne - og ungdomsteater (5. - 7. trinn)  3900,-

 1950,-

Ungdomsteater (13 år - 20 år)  5218,-

 2609,-

SFO-kurs  -    600,-

Instrumentleie

Gitar
Fiolin

 

  600,-
  900,-
 

   300,-
   450,-

Musikklek

2810,- 1405,-

Musikkproduksjon

5218,- 2609,-

Prisene reguleres 1. januar hvert år etter indeksregulering og politisk vedtak.

Inngått avtale er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt innen oppgitte frister til e-post:

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.

Røyken kulturskole gir 25 % søskenmoderasjon (fra søsken nummer to) og 25 % flerfagsrabatt (fra fag nummer to). Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

DKS-koordinator og Kulturskolekonsulent:
Rita Rohdin Nyhuus
Telefon: 977 49 933 / 31 29 33 48
E-post:   

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere