Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Røyken kulturskole. Semesteravgift og instrumentleie faktureres to ganger per år (oktober og april).

 

 

 Undervisningstilbud

 Pris per år (kroner)

Pris per semester (kroner) 

 Instrumentundervisning  4948,-  2474,-
 Sang  4948,-  2474,-
 Visuell kunst  4948,-  2474,-
 Barneteater  3400,-  1700,-
 Ungdomsteater  4948,-  2474,-
 SFO-kurs  -  600,-
 Instrumentleie  1400,-  700,-

Prisene reguleres 1. januar hvert år etter indeksregulering og politisk vedtak.

Inngått avtale er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt inne oppgitte frister. Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. juni.

Vi har søskenmoderasjon og det er mulig for familier med lav inntekt å lage egen avtale om betaling.

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 466 65 576
E-post:

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.