Faste undervisningstilbud

 Fag

 Lærer

 Sted

 Dag

Tid

 Barneteater Kenneth Dypvik - Simonsen   Slemmestad og Spikkestad  Man. Tirs. Ons.

1. og 2. trinn 45 min,
3. og 4. trinn 60 min,
5.-7. trinn 75 min

Ungdomsteater  Kenneth Dypvik - Simonsen  Slemmestad  Ons.  150 minutter
 Elbass Rino Larsen  Kulturskolen Man.  25  minutter
 Fiolin Lise Strandli Pedersen   Spikkestad  Tirs.  25 minutter
 Gitar Torgeir Johannesen Hernes
Roar Lindberg
Frank Alexander Aarø
Bård Haugerup

Slemmestad, Spikkestad
og Midtbygda

Man.- fre.  25 minutter
 Piano

Jorunn Marie Bratlie             
Teemu Ikonen                 
Ragnhild Briseid
Rasa Paliuliene

Slemmestad og Spikkestad

Man.- tors.  25 minutter
Rytmisk slagverk Geir Johansen  Kulturskolen  Tirs.  25 minutter
 Sang Katharina Frogner Kockum  Kulturskolen  Ons.  25 minutter
 Visuell kunst Svanhild Rohdin Slemmestad og Spikkestad  Man.- tir.  90 minutter
Musikkproduksjon Sigurd Ytre-Arne Slemmestad  Tors.  90 minutter
Musikklek

Rasa Paliuliene

Slemmestad  Fre. 45 minutter
 SFO-kurs  Rullerer  Rullerer  Rullerer  45 minutter

Undervisningen foregår i utgangspunktet en gang i uken etter skoletid. Instrumental- og sangundervisning er organisert som enetimer og visuell kunst, teater og kurs som gruppetimer. Undervisningen vil også kunne organiseres som intensivuke/verksted/seminar i perioder. Alle fag har formidling som en del av undervisningen, f.eks. konserter, utstillinger, forestillinger og visninger. Lærerne sender ut detaljerte planer.

Det arrangeres i tillegg kortere kurs i løpet av året for ungdommer gjennom Ung Kultur Møtes.

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

DKS-koordinator og Kulturskolekonsulent:
Rita Rohdin Nyhuus
Telefon: 977 49 933 / 31 29 33 48
E-post:   

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere