Kulturskolen har ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

DKS er en nasjonal ordning som tilbyr skoleelevene i landets kommuner profesjonelle kunstopplevelser og utvikling av sine kreative evner. For mer informasjon, se http://www.denkulturelleskolesekken.no/

Se http://buskerud.ksys.no og her for å se hvilke tilbud som kommer til DIN skole.

Om du vil vite mer om DKS, så kontakt din skoles kulturkontakt. Oversikten finner du her.

Vår avdelingsleder Frøydis Rui-Rahman er ansvarlig.

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder: Roar Lindberg,
mobil:
950 08 742   31 29 33 50 
  

Kontormedarbeider: Kari Susanne Fjeldstad,
mobil: 466 65 576

Kontaktinformasjon til Kulturskolens lærere.