Kulturskolen har ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

For mer informasjon, se http://www.denkulturelleskolesekken.no/

Følg http://buskerud.ksys.no for å se hvilke tilbud som kommer til DIN skole.

Om du vil vite mer om DKS, så kontakt din skoles kulturkontakt eller DKS-koordinator i kommunen Rita Rohdin Nyhuus:

 Veggmaleri

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

DKS-koordinator og Kulturskolekonsulent:
Rita Rohdin Nyhuus
Telefon: 977 49 933 / 31 29 33 48
E-post:   

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere