Kulturskolen har ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

DKS er en nasjonal ordning som tilbyr skoleelevene i landets kommuner profesjonelle kunstopplevelser og utvikling av sine kreative evner. For mer informasjon, se http://www.denkulturelleskolesekken.no/

Se http://buskerud.ksys.no og her for å se hvilke tilbud som kommer til DIN skole.

Om du vil vite mer om DKS, så kontakt din skoles kulturkontakt. Oversikten finner du her.

Rita Rohdin Nyhuus er ansvarlig.

Kontaktinformasjon

Her finner du oss:
Vaterlandsveien 5
3470 Slemmestad
Telefon: 950 08 742
E-post:

Rektor/enhetsleder:
Roar Lindberg
Telefon:
950 08 742 / 31 29 33 50 
E-post:

Kontormedarbeider:
Kari Susanne Fjeldstad,
Telefon: 476 08 668 / 31 29 33 47
E-post:

Kontaktinformasjon til kulturskolens lærere