I kulturvernet skal kommunen bygge oppunder det frivillige kulturvernets innsats, og ta et spesielt ansvar for å fokusere på temaer som er spesielle for Røyken. Med kulturvern ønsker vi å gjøre kulturarven til en naturlig og levende del av vår tid. Kulturminnene er uerstattelige kilder til kunnskap om samspill mellom mennesker over tid. Både stat, fylkeskommune, kommune, museer og lag og foreninger bidrar i dag til innsamling av kulturminnemateriale. Frivillig kulturvernarbeid styres ofte av interessen. Styrken i å følge interessen ligger i muligheten for bedre levendegjøring av kulturarven.

Kommunal virkemidler:
Regulering, plan- og saksbehandlingsrutiner, kommunal drift og formidling, informasjonstiltak og arrangementer og tilskudd til frivillige organisasjoner.

Temaer spesielt for Røyken:
Sementindustri
Isproduksjon
Kystkultur
Steinindustri  http://www.youtube.com/watch?v=XDyg6UJ-rE4&feature=plcp
Geologi
Teglverkindustri http://www.teglverk.no/