Det finnes gode muligheter for de som ønsker å benytte seg av ski og skøyter i Røyken kommune. Her får du oversikten.

Sjekk oppdatert løypeinformasjon på skiforeningen.noskisporet.no og Facebook-siden Skiløyper i Baarsrudmarka/Røyken Øst

Vinteren er godt i gang og mange har prøvd skiene eller skøytene allerede denne sesongen. De tilbudene som finnes i kommunen brukes mye og er godt kjent blant mange av innbyggerne. For de som synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter det faktisk finnes, gir vi her en liten presentasjon. Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for alle, uavhengig av erfaringsnivå.

Løypetraseer

Det finnes muligheter flere steder i kommunen for å nyte naturen og komme i bedre form på langrennsski. Til sammen er det om lag 100 kilometer med preparerte langrennsløyper i Røyken. Om lag halvparten av dette ligger i Kjekstadmarka. Dette er hovedtyngdepunktet for skiløyper i kommunen, og løypene er tilknyttet traseer i hele Kjekstadmarka og innover både i Asker og Lier kommune. Herfra er det også mulig å gå enda videre innover mot andre markaområder for de som er ute etter en skikkelig langtur.

Kjekstadmarka

Det kjøres også løyper i Baarsrudmarka, Villingstadmarka og Årosmarka, samt på enkelte jorder og åpne plasser i tilknytning til disse. Fra 2018 har løypene i Årosmarka tilknytning til den på Torvbråten. Ved Midtbygda barneskole kjøres det også en rundløype til bruk blant annet for skolebarn.

Det finnes to lysløyper i Røyken kommune. Det ene tilhører ROS IL og er en del av skianlegget på Spikkestad i Kjekstadmarka. Den andre tilhører Bødalen IF og ligger på Torvbråten i Baarsrudmarka.

Parkering

Det er offentlig parkering i forbindelse med de fleste områdene med løyper. Et godt tips er å starte ved noen av skolene eller barnehagene. Løypene i Årosmarka ligger noe lenger unna parkeringsplasser i forhold til resten av områdene. Se for øvrig Skiforeningens nettsider for mer informasjon om innfallsporter.

Preparering

Prepareringsansvaret for løypene er fordelt på henholdsvis Skiforeningen og Bødalen IF. Bødalen IF har ansvaret for løypekjøringen i Årosmarka og Baarsrudmarka, deriblant lysløypa på Torvbråten. Skiforeningen har ansvaret for løypene i øvrige områder, inkludert Kjekstadmarka og anlegget på Spikkestad. I tillegg til disse aktørene er Grimsrud og Jerdal Velforening ansvarlig for kjøring av scooterløyper på jordene på Gjerdal.

Oppdatert løypeinformasjon kan til enhver tid hentes hos henholdsvis Skiforeningen og Bødalen IF. Skiforeningen har føremelding for sine løyper på egen nettside. Denne oppdateres løpende og gir også oversikt over de aktuelle løypene inntegnet i kart. Bødalen benytter egen facebookside i tillegg til tjenesten skisporet.no som inneholder løypekart med løpende oppdatering på hvor ferske skisporene er, samt annen løypeinformasjon.

Annen skisport

Det finnes også muligheter for å drive med annen skisport i Røyken kommune. Det finnes ett eksisterende hoppanlegg, Høvikbakken, med bakkestørrelsene K3, K8, K10, K15, K26 og K34. Ta kontakt med Røykenhopp ved interesse for bruk av disse. Onsdager klokken 18.00 er det hoppskole.

Det finnes også en gruppe i Bødalen IF som driver med skiskyting. Det er imidlertid ikke noen egen skytebane tilknyttet løypene i dag, så skytetrening og konkurranser foregår andre steder. Det anbefales å kontakte Bødalen IF dersom man ønsker å høre mer om dette.

Skøytebaner

For de som foretrekker skøyter på beina om vinteren, finnes det også muligheter. Det er per i dag tilrettelagt fire skøytebaner av kommunen til bruk for skoleelever og annen egenorganisert aktivitet. Disse ligger ved Midtbygda barneskole, Spikkestad ungdomsskole, Frydenlund skole og Røyken videregående skole.  I tillegg islegges det en flate i Nærsnes av Nærsnes Velforening ved anledning.

Vi minner om at banene kan bli stengt på kort varsel ved behov for vanning og at værforholdene kan forringe iskvaliteten. Skilt og sperring settes opp når en bane er stengt. All bruk av skøytebanene skjer på eget ansvar.