Parkavdelingen steller en lang rekke grøntområder i kommunen, blant annet små og store friområder langs sjøen.

Blant oppgavene som utføres av parkavdelingen er gressklipping, søppeltømming, renhold av toalettanlegg og luking, samt oppsyn med offentlige strender og de installasjoner som finnes der. 

Parkavdelingen behandler henvendelser som gjelder grønt- og friområder, herunder spørsmål knyttet til svartlistede arter. Vil du hjelpe oss å bli kvitt fremmede plantearter i Røyken? Les om hva du kan gjøre i sommer.

For spørsmål om felling av trær på kommunal grunn, ta kontakt med Røyken Eiendom.

For andre spørsmål ta kontakt med driftssjef Bjarne Hyggen på telefon 913 18 462.