Kyststien i Røyken går langs fjorden fra Slemmestad mot Sætre i Hurum.

Kart over kyststien i Røyken

 

OBS! Strekningen forbi Grundvik er for tiden ikke del av kyststien.

 

Kyststien går fra Holmen i Asker gjennom Vettre, Konglungen og Vollen til Røykens grense.

I Røyken går kyststien fra Tåje ved grensen mot Asker via Slemmestad til Grundvik rett før Nærsnes. Her stopper den. En ny reguleringsplan skal til 2. gangs behandling høsten 2019, så man regner med at også denne strekningen vil bli koblet på det merkede kyststisystemet. Fra Nærsnes til grensen mot Hurum er det sammenhengende merket kyststi.

Langs Drammensfjorden er kyststien merket mellom Hernestangen og Hyggen. Det er også merket tursti fra Hyggen og videre mot Lier, men dette er foreløpig ikke del av kyststien.

I Hurum strekker kyststien seg hele veien fra Sætre via Tofte til Verket.

  

Noen severdigheter langs stien i Røyken:

 • Slemmestad Geologisenter og Cementmuseum.
 • Kirkerudfjellet: Et fint utsiktspunkt med benk. Her ser du til Oslo og Drøbak.
 • Nærsnes: Med sine hvite hus og sørlandsidyll er dette et populært boområde. Rundt 1870-1880 var Nærsnes det største tettstedet i Røyken pga. isdrift, teglverk, steinindustri og seilskutebygging. Nærsnesbukta var senteret for iseksport i Røyken fra 1850 og 100 år fremover.
 • Ramton: En av Norges første organiserte campingplasser, anlagt i 1931. Her finnes bl.a. et privat gårdsmuseum med minner fra isdriften.
 • Høvikvollen: Et av kommunens største offentlige badeområder. Her er det gressletter, sandstrand og svaberg. En av de mange perlene ved kysten vår. Rester av utskipingsanlegg viser et tidligere senter for iseksport.
 • Volodden hytteområde: Med arkitektur fra 30-åra og Demmeskilodden.
 • Fagertun: Bygget i 1902 som sommerpensjonat. Siden gamlehjem, og er i dag et aktivt utleieobjekt.
 • Båtstø: Et lite tettsted med noen aktive fiskere. Molo bygget av granittblokker beregnet til Hitlers seiersmonument. Spor etter istiden ved Lasteberget, som i dag er friområde.
 • Blåhellaveien: Blåhella kystsamling holder til ved et naust ved stien. Åpningstider er oppslått på husveggen.
 • Åros: Groelva som munner ut i fjorden er en yndet elv for sportsfiskere. Her går både laks og sjøørret. Oppe langs elva var det tidlig industri. Ved Verven, som i dag er offentlig badeplass, var det båtbyggeri.
 • Skogsborg: Tidligere gårdsbruk, kjøpt av Slemmestad arbeiderforening til feriehjem for sine medlemmer. I dag er Skogsborg en stiftelse. Hovedhuset er restaurert og er et attraktivt selskapslokale. Et fint friområde med Bestonstranda, som er en offentlig badeplass.
 • Dampskipskaier i Røyken: Fram til 1962-63 traffikerte rutebåter mellom Askerlandet og Oslo. I den forbindelse var det anlagt en del kaier/brygger for denne trafikken. Noen av bryggene består i dag, noen er det rester av og andre er helt borte. Røykens anløpssteder var: Slemmestad-Norstrand-Nærsnes-Svaberg-Ramton-Båtstø-Åros-Killingholmen og Skogsborg.

Kilde: Brosjyren "Kyststien i Røyken", utgitt av Røyken kommune i 1999.