Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2000 – sak 0042/00. Gjeldende fra og med 1. juli 2000.

 

 • Når du er ute å rir eller kjører med hest må du opptre rolig og ta hensyn til gående og andre friluftsutøvere. Jmf. §2 i friluftsloven. Gående skal passeres i skritt. Opptre alltid varsomt i trafikken.
 • Når det er mørkt skal hest, rytter og evt. vogn ha refleks.
 • Om vinteren skal det ikke rides i merkede skiløyper/skispor. På skogsbilveger skal man unngå å ri i løypesporet. Jmf. Punkt 3.2.3 i friluftsloven.
 • Riding og bading av hest på badeplasser og i drikkevannskilder må ikke forekomme.
 • Ved riding eller kjøring med hest på privat veg bør en skaffe tillatelse fra vegeier.
 • Ved organisert riding bør grunneiere kontaktes før en benytter utmarka. Vis ekstra hensyn til stier, løyper og veger som er spesielt opparbeidet, som for eksempel barkede lysløyper.
 • For ikke å ødelegge stier og veger må riding skje utenom bløte og utsatte strekninger. Dette gjelder spesielt ved teleløsning vår og høst og ved mye nedbør. Jmf punkt 3.2.3 i friluftsloven.
 • Pass på at hesten ikke sprer floghavre. Foret til hesten må ikke inneholde floghavre fordi floghavre er et skadelig ugras. Brukes knust havre kan spredning reduseres.
 • Når du er ute å rir eller kjører med hest må du opptre rolig og ta hensyn til gående og andre friluftsutøvere. Jmf. §2 i friluftsloven. Gående skal passeres i skritt. Opptre alltid varsomt i trafikken.
 • Ta hensyn til naturen og opptre spesielt varsomt i viltets yngletid om våren og under storviltjakten om høsten. Jmf. §15 i friluftsloven.
 • Er dere flere som rir sammen, ri på rekke. Er det flere enn 4 ryttere skal det være 2 ansvarlige ryttere, en foran og en bak. To rekker kan benyttes der det ikke er til sjenanse.