Hva vil det si å være frivillig i Frivilligsentralen?

Som frivillig inngår du ingen langsiktig kontrakt. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil arbeide som frivillig, og hvilke oppgaver du vil gjøre.

Har du en ledig time nå og da, kan det være andre til hjelp eller glede. Frivillig arbeid skal være lystbetont, og blir du spurt om noe som ikke passer, så takker du ganske enkelt nei.

Sentralen kan ikke gi deg lønn i form av penger, men tilfredshet ved å hjelpe eller glede andre som trenger det, får du som bonus. Frivillig innsats handler om engasjement, å bry seg om hverandre og å ta ansvar for nærmiljøet. 

Tjenester vi trenger frivillige til

 • Innsats for flyktninger
 • besøksvenn eller turvenn
 • praktisk hjelp, småreparasjoner
 • handle, gå ærend eller følge til nærbutikk
 • følge til lege, sykehus apotek m.m. 
 • leksehjelp for barn /unge 
 • delta i eller opprette flere lesesirkel/litteraturgruppe
 • sosial innsats på sykehjem  
 • lede aktiviteter eller kurs du er interessert i 
 • kontakt med barn, for eksempel i en barnehage eller i familier med behov 
 • vi rekrutterer også frivillige til Røde kors sitt ”Flyktningguide”-prosjekt 
 • har du andre ideer til oppgaver eller sosiale møteplasser så ta gjerne kontakt

Bli turleder

DNT Drammen og Omegn, Frivilligsentralene i Røyken og Hurum og Frisklivssentralen i Røyken og Hurum, har samarbeidet om å starte opp et tilbud til innbyggerne.

UT PÅ TUR innebærer mosjon, rom for sosialt samvær og kunnskap om de mange flotte turområdene i våre kommuner.

For å få til dette trenger vi en del frivillige turledere. Vi har 8-9 stykker som har vært på kurs våren 2017 - men det hadde vært veldig fint med enda noen til. 

Vårt mål er å skape en sosial møteplass gjennom aktivitet som fremmer og forebygger helse i ditt nærmiljø. Den sosiale møteplassen skal gi deg kjennskap til nye stier og møte med nye mennesker.

 • Opplegget er i samarbeid med DNT Drammen og Omegn (DNTD)

 • Turene går på dagtid både sommer og vinter i flotte turområder i Røyken og Hurum.

 • Turlederne planlegger og gjennomfører turene.

 • På hver tur er det to frivillige turledere.

 • Turene går uansett vær og man går på beina hele året.

 • Ukedag, oppmøtetid og klokkeslett er fast hver uke

 • Turene er dagsturer og varier fra 3 – 5 timer med en god pause.

 • Turene blir markedsført i DNTDs medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook.

Vi ønsker deg som turleder!

 • De som vil bli turledere, får gratis kurs (modul 1 og 2) hos DNTD og nødvendig opplæring.

 • Turledere har gode dugnadsfordeler hos DNTD, bl.a. får de 30 % rabatt på turklær og utstyr kjøpt i DNTDs Turbutikk i Drammen sentrum.

Er du en som liker å være ute og går med et ønske om å dele turer med andre- så kan dette kanskje være noe for deg.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.30
Besøksadresse: C.A.Johansens plass 1, 3430 Spikkestad (Teglen kirke- og kultursenter).
Telefon: 31 29 62 94


Postadresse: Frivilligsentralen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken