Styret i Frivilligsentralen består av følgende personer:

Jan Erik Lindøe - Kommunalsjef og styreleder

Per Midteide - Valgt representant av kommunestyret

Bernt- Leon Hellesø- Valgt representant av kommunestyret