De synlige natt-voksne.

Natteravnsarbeidet i Røyken utgjøres av natteravnsgrupper i Slemmestad, Midtbygda/Røyken og Spikkestad. I 2008 startet også MC ravnene sin virksomhet. De kjører på kryss og tvers i kommunen (og litt inn i nabokommuner) på sine motorsykler, så lenge det er bare veier.

Hva er natteravn?

  • voksne edrue personer som er ute på fredager og lørdagskvelder.
  • natteravnene skal ikke være et privat vaktvern eller politi.
  • natteravnene er med på å forebygge rus, hærverk og vold.
  • natteravnene går aldri alene, det er flere som går sammen.

Natteravnsarbeidet skjer på frivillig basis, men det henstilles til foreldre å delta i dette viktige forebyggende arbeidet. Når foreldre tar ansvar bidrar de til at ungdom (og andre) kan føle trygghet ved at det er voksne personer de kan henvende seg til, og som kan bistå hvis det skulle være behov.

Kontaktinformasjon til natteravnsgrupper og andre samarbeidsparter

Det er et eget nettsted om natteravning drevet av Tryg, som flere av natteravnsgruppene i Røyken samarbeider med.

Natteravnsgruppene i Røyken er selvdrevet og selvstyrte. De bestemmer selv hvordan de vil fungere. Frivilligsentralen har som mål å være støttende i forhold til natteravnsarbeidet.

Natteravnsgruppene og samarbeidsparter i Røyken har gjort seg noen erfaringer og laget seg noen prosedyrer og betraktninger. Det er ment å være en hjelp for Natteravnsgruppen. Disse er samlet her:

Det er et eget nettsted om natteravning drevet av Tryg, som flere av natteravnsgruppene i Røyken har samarbeidsavtale med. Det finnes en mengde informasjon og gode råd på deres nettsted http://www.natteravn.no/infobanken/gode-rad/