Du kan delta på våre aktiviteter, være frivillig ved sentralen eller være mottaker av våre tjenester.

Vi løser oppdrag i samarbeid med både frivillige enkeltpersoner, organisasjoner, brukere, pårørende og med kommunens tjenesteenheter.

Frivilligsentralen i Røyken har mange frivillige som yter en stor innsats.

Ved å være frivillig knyttet til Frivilligsentralen står du fritt til hva du ønsker å bidra med, og du trenger heller ikke binde deg til noe fast.

Alle våre deltageraktiviteter drives av frivillige. Vi yter ”fødselshjelp” til nye aktiviteter og er  behjelpelig med å skaffe lokaler, markedsføre og annen tilrettelegging.

Aktiviteter og utførte tjenester i Frivilligsentralen finner du i denne oversikten, som er hentet fra Årsmeldingen fra 2015

Kontaktinformasjon

Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.30
Besøksadresse: C.A.Johansens plass 1, 3430 Spikkestad (Teglen kirke- og kultursenter).
Telefon: 31 29 62 94


Postadresse: Frivilligsentralen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken