Frivillighetsprisen 2019 - kom med forslag til kandidater!

Vet du om noen som fortjener en oppmerksomhet for sin frivillige innsats?

Forslag kan sendes inn til Frivilligsentralen hele året! Det er viktig at forslaget begrunnes med hvilken innsats (kanskje på flere områder) kandidaten har utført, og hva dette har ført til for andre! 

Frist for nominering til prisen for 2019 er 31. januar.

Prisen deles ut på et arrangement under Kulturdagene i april.

Tildelingskriterier for Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person eller forening som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Det frivillige engasjementet skal ha bidratt til et mer åpent, aktivt eller trygt samfunn. Deler av innsatsen skal være innenfor sosial eller praktisk omsorg. 

Frivilligsentralens styre og daglig leder, utgjør juryen. 

Dreier det seg om mer kultur- og idrettslig innsats, passer det antageligvis bedre å nominere til Kulturprisen.

Prisen blir delt ut på ett av kulturarrangementene under Kulturdagene i Røyken. Her blir også Kulturprisen og Kulturstipendiene delt ut.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

Eventuelt med post: Røyken kommune, Frivilligsentralen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 

Disse har fått Frivillighetsprisen tidligere:

2018: Diakoniutvalget i Røyken ved Kari Kjølstad.

2017: Shahin Zargar

2016: Gruppa Røykenfrivillig ved Tonie Steffensen

2015: Kjell Jørgensen

2014: Gro-Marit og Birger Auke

2013: Berit Myrvang

2012: Egel Holmquist

2011: Lillian Thygesen

2010: "Molla" (Theoline) og Kåre Randen

2008: Ruth og Einar Neteland

2007: Vidar Hansen - "Vidar Hansens musikk"

2006: ”Eldres café” ved Randi Bjørnstad

2005: Håkon Skjolden tidligere leder av Frivillighetssentralen, og selv frivillig.

2004: ”Trivselsgruppen” ved kommunens Bo- og aktivitetssentre, ved Synnøve Eggan

2003: Anita Meian og Jane Lankhof - ledere av den frivilligdrevede ungdomsklubben på    Klokkergården.

2002: Kjøkkengruppa i Helledamsveien ved Guro og Johan Hauglum, Solveig Wahl og Oddrun Rustad.