Vi ønsker søknader fra samarbeidsparter som ønsker å forskjønne Nærmiljøet. Vi tenker først og fremst på blomster og planter, men alle søknader vil bli vurdert .

i oppfordrer; Vel, sentrumsforeninger, hagebrukslag, andre lag/foreninger eller initiativrike enkeltpersoner om å søke. Forskjønnelsen skal skje i ”offentlig rom”, eller der mange ferdes! Området må strekke seg utenfor det området søker (eller andre) naturlig ”burde ha tatt ansvar for”.  

Søker vil måtte ta et totalansvar for planlegging , innkjøp, stell og vedlikehold.

Totalt avsatt beløp til formålet for 2017 er kr 80 000.

En søknad må inneholde:

  • Hvilken sum det søkes om og hvordan søker skal bruke pengene. 
  • Hvor forskjønningen skal finne sted og hvilken ferdsel det er der (hvem det vil glede)
  • Det må beskrives hvordan søker skal utføre nødvendig  stell og vedlikehold  (for eksempel luking og vanning eller oppbevaring og lagring av benker om vinteren og lignende.)
  • Frivilligsentralen vurderer søknadene og bevilger pengebeløpet på vegne av Røyken kommune. Midlene det søkes om skal brukes til ”materiell” , ikke lønn.  

Er det et enkelt tiltak som sommerblomster eller grønne planter gjør vi det enkelt .

Vi gir deg blomstene! Du må plante de langs ferdselsveier eller andre ”offentlige rom” i Røyken, hvor det ferdes en del andre. Du søker på mail til  , skriver hvor mange, hvilken type blomster og hvor du vil plante de (hvem det vil glede). Du får svar på mail og henter blomstene på et hagesenter.

Søknad eller spørsmål rettes til  tlf  31296294