Frivilligsentralen deler kommunens visjon om at Røyken skal være et godt sted å bo, det gjelder selvfølgelig også for flyktninger.

Vi ønsker å engasjere oss i det som kan gjøres på frivillig basis og hvordan vi kan få det til på et praktisk nivå. Frivilligsentralen jobber med å finne arenaer for frivillig innsats og trenger flere frivillige. 

Flyktninger og innvandrere trenger norsktrening. Frivilligsentralen ønsker flere frivillige "norsktrenere" . Det kreves ikke spesiell kompetanse for å være norsktrener, dette er ikke tenkt som språkopplæring, men øvelse i å høre og snakke norsk.

Vinteren 2016 startet vi opp et slikt tilbud på Spikkestad. Vi trenger mange frivillige. Les mer om opplegget her

Det kan være aktuelt å etablere lignende tilbud andre steder i Røyken.

Ta kontakt med Frivilligsentralen hvis dette høres interessant ut!

Vi har satt i gang et leksehjelptilbud i forbindelse med velkomstklassen (for barn som ikke kan norsk og skal begynne på barneskole i Røyken) på Midtbygda skole. Det vil være åpent for elever andre steder fra også. Det er en gruppe av frivillige som deler på å være leksehjelpere. Gruppen er selvdrevet men har støtte fra leder for velkomstklassen og Frivilligsentralen. Vi har allerede en god del frivillige leksehjelpere, det er allikevel behov for flere. Det kan være aktuelt å starte opp andre steder i Røyken, hvis det er behov.

Ta kontakt med Frivilligsentralen - hvis dette høres interessant ut!

Både i forhold til allerede bosatte og nye flyktninger i Røyken er det behov for en "god nabo". Vi tenker oss at det er noen som bor i nærheten og har litt tid å avse. 

Det kan være mange ting å sette seg inn i som ny i Norge. En god nabo vil kunne være behjelpelig med å vise hvordan man; måker snø, klipper plen, fjerner løv fra takrenner, skrur av utekrana, skifter sikringer, tester røykvarsler, hvor bussen går fra og så videre. Det viktigste er nok allikevel å bli litt kjent med hverandre, og følelse av trygghet der man bor. Det kan vel også bli en kopp varm drikke og en prat av og til også, slik er det jo med gode naboer! 

Ta kontakt med Frivilligsentralen - hvis dette høres interessant ut!