Bli med på sosiale og helsefremmende aktiviteter.

Frivilligsentralen samarbeider med forskjellige organisasjoner og selvdrevne grupper av frivillige.

Spikkestad: Her møtes turgåerne på Aktivitetshuset "Gamleskolen" på Spikkestad hver torsdag kl.11:00. Arrangør på Spikkestad er LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Alle er velkommen!

Midtbygda: Her er det oppmøte torsdager kl 10:00 ved Rådhuset (vis a vis busslomma foran rådhuset). Arrageres av en selvdrevet gruppe under Frivilligsentralen.

Slemmestad: Her er det ingen stavgangsgruppe for tiden. Er du interessert? Ta kontakt!

Bli med ut på tur du også, du får stor helsegevinst kombinert med sosialt samvær med andre turgåere.

Deltagelse er gratis, med  eventuelt utgiftsdekning i forbindelse med transport!

Ved spørsmål ta kontakt med Frivilligsentralen:

tlf 31296294 epost:

Velkommen til filosofisk kafè på Klokkergården annenhver onsdag kl. 11.00 – ca.12.30.

Møteplan for vårsemesteret 2018

 Dag

 Dato

 Måned

 Klokkeslett

Tema

Innleder

Onsdag

10.

Januar

kl. 11

Hva forstår vi med evigheten?

Per Midteide

Onsdag

24.

Januar

kl. 11

Kommunesammenslåing og nye regioner - hvorfor vekker det så stort engasjement?

-

Onsdag

7.

Februar

kl. 11

Hva driver historien? Og spesielt - hvordan påvirkes den av økonomiske systemer?

Peder Martin Lysestøl

Onsdag

21.

Februar

kl. 11

   

Onsdag

7.

Mars

kl. 11

   

Onsdag

21.

Mars

kl. 11

   

Onsdag

4.

April

kl. 11

   

Onsdag

18.

April

kl 11

   

Onsdag

2.

Mai

kl 11

   

Onsdag

16.

Mai

kl 11

   

Ved spørsmål - ta gjerne kontakt med Frivilligsentralen:  31 29 62 94

Sted: Klokkergården Aktivitetshus, Røyken

Klokkergården har adresse Kjekstadvn 1 (vis a vis Røyken kirke).

Arrangør: Filosofisk kafè i Røyken/ Frivilligsentralen

Hva er Filosofisk kafè?

Filosofisk kafè kan gis både mye og forskjellig innhold.  Frivilligsentralen i Røyken har vært en ”fødselshjelper” for et slikt tilbud. Gruppen er selvdrevet og bestemmer selv hvordan den vil fungere. Ukedag og tidspunkt er fastsatt.  

I Røyken er filosofisk kafe et tilbud åpent for alle. Det er tenkt å være et møtested for kvinner og menn i alle aldre, som samles til samtale eller filosofering- om du vil. Deltagerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men har en fellesnevner i ønsket om å snakke om noe mer enn ”vær og vind”!

Hva skjer i møtet?

Tema for møtet er bestemt på forhånd slik at alle deltagerne kan forberede seg. Tema for neste møte bestemmer gruppen seg for før kaffepausen.

En i gruppen tar på seg oppgaven med å innlede til det valgte tema, dette går på omgang. Innledningen bør være forholdsvis kort og ikke konkluderende, men åpne opp for tanker og filosoferinger.

Etter innledningen er det en ordstyrer (ofte kalt ”animatør”), som leder resten av seansen. Rollen som ordstyrer går på omgang. Det er et mål at alle får ta del i samtalen/ filosoferingen.

Midt i møtet er det ”kaffepause”, det organiseres et spleiselag på kaffe te og kjeks. De som vil tar gjerne med seg matpakke. Det legges altså ikke opp til vaffel, kake eller matservering.

Det legges opp til ca 10 møter før jul og 10 møter også i vårsemesteret.

Det tegnes ikke medlemskap, er ingen deltageravgift og det er heller ingen melde- eller møteplikt i forbindelse med møtene.

Ved spørsmål kontakt Frivilligsentralen tlf 31 29 62 94  

 

 

I lesesirkelen møtes litteraturinteresserte for å snakke om en bok alle deltagerne har lest. På hvert møte avtales hvilken bok/ bøker som skal snakkes om neste gang.

Lesesirkelen møtes en mandag i måneden, kl. 13.00 på Klokkergården.
Adresse: Kjekstadveien 1 (vis a vis Røyken kirke).

Det serveres kaffe og te. Tilbudet er åpent for alle og er gratis.

Ved tilstrekkelig interesse kan det opprettes flere lesesirkler.

om du er interessert!

De synlige voksne om natten.

Ut på tur-gruppa ble startet i 2017 som et samarbeid mellom DNT Drammen og omegn, Røyken og Hurum Frisklivssentral, Røyken Frivilligsentral og Hurum Frivilligsentral.

De frivillige turlederne tilsammen er gruppas viktigste ressurs. Ut på tur-gruppa i Røyken og Hurum har 8-9 frivillige turledere.

Fast oppmøte:

Onsdager kl. 10.00. Varighet 3-4 timer, lengre turer er markert. 

Når turene går i Røyken, er det oppmøte ved Røykenbadet kl 10.00, eventuelt ved startstedet for turen kl 10.15.

Når turene går i Hurum, er det oppmøte ved Semsporten kl 10.00, eventuelt ved startstedet for turen kl 10.15.

Samkjøring i private biler. Turdeltakerne betaler sjåføren kr 10,- per mil.

Pris: Gratis for medlemmer av Turistforeningen, kr. 30,- for ikke-medlemmer.

Klær/utstyr:  Klær etter vær. Godt fottøy som tåler fukt. Kan være bra å ha med staver for å skåne knær. Niste og drikke. Sitteunderlag.

Seniornett Røyken- frivilligdrevet opplæring i bruk av datamaskin nettbrett og annet. De har også en Facebookside 

Den kulturelle spasertokken - kulturtilbud til seniorer, annonseres  i kommunens aktivitetskalender Hva skjer

Slemmestad Eldresenter- besøksadresse Boligveien 24 i Slemmestad.

Slemmestad Pensjonistforening- holder sine møter på Slemmestad eldresenter, Boligveien 24

Røyken pensjonistforening - holder sine møter på Høyenhall, de arrangerer også Seniordans Røyken

Seniordans Slemmestad- kontakt Else Trøen tlf 31284521

Røykenpensjonistenes badeklubb - postboks 77, 3441 Røyken