Kultur- og Ekko dager

Kultur og Ekko dager arrangeres hvert år om våren, i Sekkefabrikken Kulturhus og andre nærliggende lokaler.
Fra 2018 skal også Spikkestad kirke og kultursenter benyttes.

Dato for dagene kunngjøres i begynnelsen av andre halvår året før.