Velferdsteknologi i kommunen

 • Velferdsteknologi er teknologi som kan hjelpe deg til økt trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet slik at du kan leve lengst mulig i eget hjem.
 • Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep på alt fra enkle produkter du kan kjøpe/skaffe selv, til avanserte hjelpemidler fra Nav og kommunen.

Økt trygghet og sikkerhet

Disse hjelpemidlene skal bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. De skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Du kan selv kjøpe hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Forslag til hjelpemidler du kan kjøpe:

 • Lyssensorer til nattlys i soverom, bad og gang
 • Robotstøvesuger
 • Robotgressklipper

Det kan dessuten være lurt å tenke gjennom hva slags bolig du har, og hvilke muligheter boligen har for tilpasning dersom du skulle få fysiske utfordringer. Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet til å bo i, selv om du har eller får nedsatt funksjonsevne. Har du behov for å tilpasse boligen din, kan du søke Husbanken om tilskudd. Les mer på Husbankens nettside.

Røyken kommune skal bidra til at innbyggerne lever et selvstendig og aktivt liv. Kommunen gjennomfører individuell kartlegging i nært samarbeid med deg for å finne rett tiltak.

Vi kan tilby:

 • Trygghetsalarm 
 • Automatisk multidosedispenser som minner om og gir medisin til rett tid

Alle som har langvarig behov (over 2 år) for hjelpemidler, kan søke om dette fra Nav. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å hjelpe deg å løse praktiske problemer i dagliglivet eller for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Nav kan blant annet tilby:

 • Komfyrvakt
 • Memoplanner (elektronisk husketavle)
 • Epilepsialarm
 • Epilepsiklokke
 • Omgivelseskontroll (døråpner, lysstyring etc.)

Nav Hjelpemiddelsentral har en rekke hjelpemidler.Kommunens ergo- eller fysioterapeuttjeneste kan hjelpe deg med søknaden.

Kunnskapsfilm

Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjues ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

Velferdsteknologi som kognitiv støtte

Her forklares forholdet mellom begrepene "velferdsteknologi", "hjelpemidler" og "allmennteknologi" opp mot Lov om folketrygd og viser hvordan arbeidsprosessen ved hjelpemiddelformidling er gyldig for alle disse begrepene.

Reidar sin erfaring med medisineringsrobot

Hør Reidar sin erfaring med Evondos multidosedispenser etter at han fikk slag.

Dag Einar sin hverdag har blitt bedre med medisineringsrobot

Dag Einar bor i bofellesskap i Røyken. Tidligere hadde han medisinutlevering 3 gangerdaglig og ble vekket hver morgen for å ta medisiner. Nå tar Dag Einar medisinene sine selv ved hjelp av Evondos medisineringsrobot, hør hans historie i filmen over.

Mads Olsen har tatt i bruk medisineringsdispensere

– Livet ble mye lettere da jeg fikk den elektroniske medisindispenseren. Nå er jeg ikke lenger avhengig av at hjemmetjenesten kommer med medisinen mellom 08.00 og 10.00. Jeg er fri både når det gjelder å komme på jobb i tide og på fritiden, sier Olsen. 

 

Innebærer for eksempel fallalarmer, dørsensor og GPS-sporing.

Dette er teknologi som skal gjøre det enklere for mennesker å mestre egen livssituasjon. I dette inngår automatisk multidosedispenser (minner om og gir rett medisin til rett tid) og nettbrett. Denne teknologien inkluderer også koordineringsverktøy for pårørende.

Med denne teknologien kan medisinske prøver som EKG, blodprøver eller blodsukkerverdier tas hjemme. Resultatene overføres digitalt til pasientens fastlege eller sykehuset.

Dette kan være dusjroboter, massasjestol, sanserom og sansehage med individuelt tilpasset lyd, bilde og lukt.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Eli Sofie Berg

Telefon: 971 41 795

Ressurspersoner hjemmebaserte tjenester

Heidi Eidskrem

Telefon: 992 49 04

Anne Brenna

Telefon: 409 02 751

Ressursperson demens og psykisk helse

Kristin Laache

Telefon: 408 21 992

Ressursperson enhet for funksjonshemmede

Lill Irene Pedersen Stordalen

Telefon: 31 29 60 00

Ressurspersoner Tildelingsenhet HOB

Kim Schultz-Haudt Lid
Telefon: 948 25 516

Lene Carho

Telefon: 970 22 028

Liv Marit Leikanger
Telefon: 416 84 605

Mariann Strøm

Telefon: 926 12 874