Info om TT-tjenesten for brukere i Røyken: Røyken kommune blir del av nye Asker kommune fra nyttår, men nåværende Røyken kommune fordeler TT-kort for 2020. Det vil imidlertid ikke være mulig for nye brukere i Røyken å søke TT-kort i 2020, da vi ikke har ledige TT-kvoter. Brukere i Røyken som har TT-kort som er gyldig ut 2020 blir ikke berørt av dette. Det er foreløpig uklart hvordan organiseringen av TT-ordningen i nye Asker kommune blir fra 2021.

Tjenesten er et transporttilbud (taxi) fra dør til dør for deg som ikke kan ta kollektivtransport, eller som har vesentlige vansker med å reise kollektivt.

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å opprettholde et sosialt og aktivt liv. TT-tjenesten innebærer dør-til-dør transport når du skal på handleturer, besøk, møter eller andre fritidsaktiviteter.

Fylkeskommunen tilbyr transport med drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport.

TT-tjenesten er ikke til syketransport, transport til lege eller annen helsebehandling.  Les mer om pasienttransport på helsenorge.no.

Dagens TT-ordning videreføres i Viken fylkeskommune

 

Hvor søker jeg om TT-kort?

  • Det er kommunen som behandler søknader om TT-kort og som skal kontaktes ved spørsmål om tjenesten
  • Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for TT tjenesten og fastsetter hvor mange som skal får tilbudet i hver kommune.

Her finner du søknadsskjema, legeerklæringsskjema og mer informasjon

Send søknaden til: Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller

Ønsker du skjema tilsendt, ring Servicetorget på 31 29 60 00.

Søknadsfristen er 1. februar.

TT-året går fra 1.april til 31.mars.

 

Husk oppdatert bilde hvis du er ny søker. Ingen av søkerne har automatisk rett til transporttilbudet.