Tjenesten er et transporttilbud (taxi) fra dør til dør for deg som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler, eller som har vesentlige vansker ved å bruke dem.

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. 

Husk oppdatert bilde hvis du er ny søker. Ingen av søkerne har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet. Det er kommunen som behandler søknadene.

Ønsker du skjema tilsendt, ring Servicetorget på 31 29 60 00.