Har du på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer behov for hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse?

Trenger du støttekontakt?

Støttekontakttjenesten kan bidra til at mennesker med ulike behov får en trygg og meningsfylt fritid gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter.

Du kan søke om støttekontakt som blant annet hjelper deg med sosialt samvær etter behov og være ledsager til ulike fritidsaktiviteter.

Vil du bli støttekontakt?

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å gi noen en fritid med innhold og mening.

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov for tilrettelegging. Vi forsøker å matche oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser og ståsted.

Krav til deg:

  • Du må ha interesse av å jobbe med mennesker og et ønske om å bidra til at andre får meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Du må ha fylt 18 år og helst ha førerkort klasse B.
  • Du må kunne jobbe 8-16 timer per måned.
  • For å skape stabilitet bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Oppdrag lønnes per time, i tillegg utbetales det utgiftsdekning.

Stillinger som støttekontakt utlyses ved behov.

Skjema for støttekontakter

Timeliste for støttekontakter finner du her.

 

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktpersoner:

Elisabeth Jore Nævestad
Telefon: 408 21 986
E-post:

Pia Furulund
Telefon: 936 68 540
E-post:

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: