Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Med parkeringstillatelsen kan forflytningshemmede parkere på oppmerket HC-parkering - samt fritt på alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Hvordan søke om parkeringstillatelse 

 • Fyll ut søknad om parkeringstillatelse 
 • Legg ved legeerklæring og passbilde. 
 • Kopi av førerkortets begge sider må vedlegges dersom det søkes som bilfører.
 • Søknad med vedlegg sendes til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Parkeringstillatelse kan brukes:

 • i hele Norge.
 • i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • på offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
 • utover fastsatt lengste parkeringstid på offentlige parkeringsplasser som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • på steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • i alle landets bomringer (ikke bomstasjoner).

Parkeringstillatelsen gir også fritak for piggdekkavgift.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • på plasser reservert for andre brukergrupper.
 • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene.