Vi har tre bofellesskap i kommunen med til sammen 42 leiligheter. Vårt mål er å opprettholde dagliglivets ferdigheter for beboerne, oppmuntre til selvstendighet og styrke deres nettverk ut i fra individuelle behov.

Bofellesskapet Røyken BOAS

Røyken BOAS, Bråsetveien 10, 3440 Røyken
Telefon: 906 15 534 eller 950 97 532
Avdelingsleder: Karine Patterson
Telefon avdelingsleder: 948 53 351
E-post: 

Bråsethøgda bofellesskap

Bråsethøgda 10 - 14, 3440 Røyken
Telefon til bofellesskapet: 409 13 517
Avdelingsleder (fungerende): Emilie Vestgren
Telefon avdelingsleder: 482 70 248
E-post: 

Nyveien bofellesskap

Nyveien bofellesskap, Nyveien 37, 3470 Slemmestad.
Telefon: 31 27 19 60
Avdelingsleder: Elisabeth Hareide
Telefon avdelingsleder: 458 14 447
E-post: 

Kontaktinformasjon

Telefon:

995 11 523

Adresse:

Bråsetveien 10
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: