Personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne kan søke om bolig i Røyken kommune gjennom tildelingsenheten. Enhet for funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tre ulike bofelleskap med til sammen 42 leiligheter.

Dersom du skal søke om bolig i ett av våre bofellesskap, må du søke  Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig.

Til søknadsskjema for kommunale bolig

Til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester 

Våre bofellesskap

Våre mål for personer som får tilbud om leilighet i ett av våre bofellesskap er:

  • Styrking av dagliglivets ferdigheter (ADL)
  • Økt selvstendighet
  • Styrking av sosialt nettverk

Disse målene vil være basert på behov og funksjonsnivå for den enkelte.

Bofellesskapet Røyken BOAS

Røyken BOAS, Bråsetveien 10, 3440 Røyken
Telefon: 906 15 534 eller 950 97 532
Avdelingsleder: Karine Patterson
Telefon avdelingsleder: 948 53 351
E-post: 

Bråsethøgda bofellesskap

Bråsethøgda 10 - 14, 3440 Røyken
Telefon til bofellesskapet: 409 13 517
Avdelingsleder: Sabine Stange
Telefon avdelingsleder: 482 94 459
E-post: 

 

Nyveien bofellesskap

Nyveien bofellesskap, Nyveien 37, 3470 Slemmestad.
Telefon: 31 27 19 60
Avdelingsleder: Tonje Ullhaug
Telefon avdelingsleder: 410 21 448
E-post: 

Kontaktinformasjon

Telefon til Tildelingsenheten
for helse, omsorg og bolig:

31 29 60 00

Adresse til enhet
for funksjonshemmede:

Hyggenveien 35 
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: