Barneboligen er et tilbud til barn og unge under 18 år som har et stort pleie- og omsorgsbehov, slik at de ikke kan bo hjemme. Barneboligen er et heldøgns botilbud.

Barnebolig er for barn og unge under 18 år med funksjonsnedsettelse og/eller sykdom som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre. Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis.

 

Kontaktinformasjon

Telefon til Tildelingsenheten
for helse, omsorg og bolig:

31 29 60 00

Adresse til enhet
for funksjonshemmede:

Hyggenveien 35 
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: