Barneboligen er et tilbud til barn og unge under 18 år som har et stort pleie- og omsorgsbehov, slik at de ikke kan bo hjemme. Barneboligen er et heldøgns botilbud.

Barnebolig er for barn og unge under 18 år med funksjonsnedsettelse og/eller sykdom som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre. Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:

995 11 523

Adresse:

Bråsetveien 10
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: