Barneboligen er et tilbud til barn og unge under 18 år som har et stort pleie- og omsorgsbehov, slik at de ikke kan bo hjemme. Barneboligen er et heldøgns botilbud.

Barnebolig er for barn og unge under 18 år med funksjonsnedsettelse og/eller sykdom som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre. Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis.

Adresse: Bråsetveien 10, 3440 Røyken
Telefon: 995 11 523
Konst. avdelingsleder: Karine Patterson
Telefon avdelingsleder: 948 53 351
E-post:

Kontaktinformasjon

Telefon til Tildelingsenheten
for helse, omsorg og bolig:

31 29 60 00

Adresse til enhet
for funksjonshemmede:

Hyggenveien 35 
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: