Personer og familier med et særlig tyngende omsorgsansvar kan søke om avlastning.

Dette kan være familier med fysisk eller psykisk funksjonshemmede barn. Tjenesten kan gis privat eller i institusjon. Det kan søkes om avlastning i henhold til  lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avlastning i institusjon

Adresse: Bråsetveien 10, 3440 Røyken
Telefon: 995 11 523
Konst. avdelingsleder: Karine Patterson
Telefon avdelingsleder: 948 53 351
E-post:

Privat avlastning

Koordinator: Elisabeth Jore Nævestad
Telefon: 408 21 986
E-post:

Kontaktinformasjon

Telefon til Tildelingsenheten
for helse, omsorg og bolig:

31 29 60 00

Adresse til enhet
for funksjonshemmede:

Hyggenveien 35 
3440 Røyken

Enhetsleder:

Emilie E. Vestgren
Telefon: 482 70 248
E-post: