Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

For mer informasjon:

Forløpskoordinator:

Brukere i pakkeforløp kan ha behov for en kommunal forløpskoordinator. Forløpskoordinator skal være med på å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Røyken kommune samhandler om utredning, behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om pakkeforløpene, ta kontakt med koordinerende enhet,Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig v/ IP-ansvarlig Maria Alice Lie mob:40 911 362