Buskerud fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste til deg som:

  • er mellom 0–18 år
  • har en psykisk utviklingshemming
  • er beboer i alders- eller sykehjem
  • har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang per uke i tre måneder eller mer, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a
  • på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling

Finn din tannklinikk

Hva koster tannlegen?

Les mer om tannhelsetjenesten i Buskerud