Husk å undersøke om det er vaksiner/forebyggende legemidler du trenger. Ta kontakt med reisevaksinekontoret i god tid, det kan periodevis være stor pågang. Reisevaksinekontoret vil gi deg opplysninger du trenger om blant annet vaksiner, malariamidler og andre forebyggende tiltak.

Backpackere eller utenlandsstudenter bør ta telefonisk kontakt i god tid, gjerne et halvt år før avreise, for å lage plan for vaksineringen. Noen vaksiner må gis en bestemt tid før avreise for å gi tilstrekkelig beskyttelse. Det er anbefalt å starte vaksinering minst 4 - 6 uker før avreise. De fleste vaksiner tar to uker før de har full effekt, og noen vaksiner bør man ha flere doser av før reisen.

Alle som reiser til utlandet bør ha gjennomgått grunnvaksinering mot polio, samt difteri og stivkrampe (revaksinering hvert 10. år). Reisemål, varighet, gjøremål på reisen, helsetilstand og hvilke vaksiner du har fra før, vil avhenge av hvilke vaksiner du trenger. Husk å ta med vaksinekort (hvis du har).

Bruker du medisiner, må disse alltid medbringes i håndbagasjen i originalforpakning. Husk å ta med tilstrekkelig mengde slik at du har nok i tilfelle forsinkelser.

Det kan være hensiktsmessig å ta med attest fra legen på engelsk, om hvilke medikamenter du bruker. Dette til bruk for tollvesenet, eller om du skulle trenge medisinsk behandling i løpet av ferien.

Skal du reise til Schengen-land og bruker visse sovemidler, beroligende eller sterke smertestillende midler, trenger du attest som viser at medikamentene er til personlig bruk.

Barn bør være grunnvaksinert når de reiser på ferie til sydligere land.
Barn er utsatte for å bli syke på reise, og man bør søke råd og informasjon på forhånd om tiltak i den forbindelse. Spesielt bør man vite en del om faresignaler og behandling om man velger å reise med barn til områder med malaria eller områder med dårlig utbygd helsestell.

Oppkast og diare er særlig farlig for barn, og man skal alltid ta kontakt med lege på reisestedet om barnet blir unormalt slapt og søvnig ved en slik tilstand.
Det er viktig å gi nok væsketilførsel med riktig mengde sukker/salt. Man kan også få kjøpt ferdige elektrolyttblandinger til dette bruk på apoteket.

Det anbefales å ta med et lite reiseapotek med nødvendig utstyr om uhellet er ute. Dette bør inneholde det man trenger for sårrens, forbinding og mindre skader.

Det er ulike oppfatninger om hvilken risiko man utsetter seg for om man ønsker å gi seg ut på reise under graviditet. Mange faktorer spiller inn og avgjør om en reise eventuelt bør utsettes (reisemål og -måte, bosted, reiselengde, oppholdets varighet og den blivende mors helsetilstand).

Risiko for infeksjonssykdommer og sykdommer som kan skade fosteret kan være større og forløpet alvorligere under fremmede himmelstrøk. Dette gjelder for eksempel malaria, hepatitt - A , amøbeinfeksjoner, toksoplasmose og diaresykdommer.

Forhør deg hos egen lege om du er i tvil om reise/ikke reise.
Vær obs på at flyselskapene har restriksjoner mot flyreise for gravide fra uke 26 til og med en uke etter fødsel - undersøk med det aktuelle flyselskap.