Vi arbeider utadrettet ved hjemmebesøk, samtaler, oppfølging i familier, rådgivning og koordinering. Vi bidrar til økt mestring der forebyggende arbeid vektlegges.

Psykososialt team tilbyr både lavterskeltjenester og tjenester som det skrives vedtak på etter søknad til Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig.

Du kan søke på følgende tjenester:

  • Psykiatrisk sykepleietjeneste
  • Dagsenter psykiatri

Kurs

Psykososialt team holder ulike kurs og driver gruppeaktiviteter. 

Introkurset - tankens kraft

Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om psykisk helse og ferdigheter i kognitiv metode, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer. Dette kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer.

Vi har for tiden kort ventetid på tilbud om introkurs og veiledet selvhjelp. For tilbud om samtaleterapi er det for tiden noe lengre ventetid.

Kurs i belastningsmestring (KIB) 

Dette er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet. På kurset ser vi på symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt og vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse. KIB-kurset bygger på kognitiv terapi.

Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset.  Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

Kursene holdes vår og høst, og går over åtte-ti ganger. Kurset går fra klokken 16.00 til 18.30. Kurset er gratis, men kursdeltakerne betaler 450 kroner for kursboken. Kursholdere fra teamet er Gina Baarsrud og Kari Rivrud Herlofsen.

IMR-kurs (individuell mestring og tilfriskning) 

Dette er et tilbud til personer med langvarige og sammensatte problemer. Kurset er en gang i uken, og går over ca. ett år.
Kursholdere er Erik Bekkevar og Hege Myrvoll.

Mer informasjon om IMR

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Psykiatrisk sykepleier Gina Baarsrud.
Psykiatrisk sykepleier Kari Rivrud Herlofsen.
Psykiatrisk sykepleier Erik Bekkevar.
Psykiatrisk vernepleier Hege Myrvoll.
Fagkoordinator Birgit Hvesser.
Psykolog Jan Erik Ringvold.

Telefon til sentralbord: 31 29 60 00.

Kontoradresse:

Boligveien 24, u.etg., 3470 Slemmestad.

Postadresse:

Psykisk helse, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.