Direkte brukerkontakt

Vi arbeider utadrettet ved hjemmebesøk, samtaler, oppfølging i familier, rådgivning og koordinering. Vi bidrar til økt mestring der forebyggende arbeid vektlegges.

Kurs

Vi holder kurs og driver gruppeaktiviteter. Kurs i mestring av depresjon (KID) er for personer som sliter med depresjon. Dette kurs er i samarbeid med Hurum kommune. Info finner du her. Kurs i belastningsmestring (KIB) er for personer som står i belastninger over tid. Dette kjøres i samarbeid med Frisklivsentralen og Hurum kommune. Info finner du her. IMR er et gruppetilbud for personer med psykoseproblematikk. Denne gruppe kjøres sammen med Bergflødt behandlingssenter. Mer info finner du her.

Veiledning/undervisning

Drives i forhold til hjemmetjenesten og andre kommunale enheter.

Støttekontakter

Vi har veiledning og undervisning for støttekontakter.

 

 

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med voksne brukere er:

Gina Baarsrud, Kari Rivrud Herlofsen og Erik Bekkevar.

Kontoradresse: Boligveien 24, u.etg., 3470 Slemmestad.

Telefon Røyken kommune: 31 29 60 00

Søknad sendes: Tildelingsenheten, Røyken rådhus, 3440 Røyken.