Vi arbeider utadrettet ved hjemmebesøk, samtaler, oppfølging i familier, rådgivning og koordinering. Vi bidrar til økt mestring der forebyggende arbeid vektlegges.

Psykososialt team tilbyr både lavterskeltjenester og tjenester som det skrives vedtak på etter søknad til Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig.

Du kan søke på følgende tjenester:

  • Psykiatrisk sykepleietjeneste
  • Dagsenter psykiatri

 

Kurs

Psykososialt team holder ulike kurs og driver gruppeaktiviteter. 

Kurs i mestring av depresjon (KID) er for personer som sliter med depresjon. Dette kurset er i samarbeid med Hurum kommune. 
Mer informasjon om KID-kurs 

Kurs i belastningsmestring (KIB) er for personer som står i belastninger over tid. Dette kjøres i samarbeid med Frisklivsentralen og Hurum kommune.
Mer informasjon om KIB-kurs 

IMR er et gruppetilbud for personer med psykoseproblematikk. Dette kjøres sammen med Bergflødt behandlingssenter.
Mer informasjon om IMR

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til voksne med angstplager, lette til moderate depresjonsplager eller søvnvansker. Her kan du få hjelp uten lang ventetid. Målet er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer.

RPH er gratis, og du trenger ikke legehenvisning.
Les mer om Rask psykisk helsehjelp i vår brosjyre (PDF)

Veiledning/undervisning

Drives i forhold til hjemmetjenesten og andre kommunale enheter.

 

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med voksne brukere er:


Gina Baarsrud, Kari Rivrud Herlofsen, Erik Bekkevar, Hege Myrvoll, Birgit Hvesser og Jan Erik Ringvold.

Kontoradresse:

Boligveien 24, u.etg., 3470 Slemmestad.

Telefon:

 31 29 60 00