Vi arbeider utadrettet ved hjemmebesøk, samtaler, oppfølging i familier, rådgivning og koordinering. Vi bidrar til økt mestring der forebyggende arbeid vektlegges.

Psykososialt team tilbyr både lavterskeltjenester og tjenester som det skrives vedtak på etter søknad til Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig.

Du kan søke på følgende tjenester:

  • Psykiatrisk sykepleietjeneste
  • Dagsenter psykiatri

 

Kurs

Psykososialt team holder ulike kurs og driver gruppeaktiviteter. 

Kurs i mestring av depresjon (KID) er for personer som sliter med depresjon. Dette kurset er i samarbeid med Hurum kommune. Info finner du her.

Kurs i belastningsmestring (KIB) er for personer som står i belastninger over tid. Dette kjøres i samarbeid med Frisklivsentralen og Hurum kommune. Info finner du her.

IMR er et gruppetilbud for personer med psykoseproblematikk. Dette kjøres sammen med Bergflødt behandlingssenter. Mer info finner du her.

Veiledning/undervisning

Drives i forhold til hjemmetjenesten og andre kommunale enheter.

 

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med voksne brukere er:


Gina Baarsrud, Kari Rivrud Herlofsen, Erik Bekkevar, Hege Myrvoll, Birgit Hvesser og Jan Erik Ringvold.

Kontoradresse:

Boligveien 24, u.etg., 3470 Slemmestad.

Telefon:

 31 29 60 00