Vi arbeider utadrettet ved hjemmebesøk, samtaler, oppfølging i familier, rådgivning og koordinering. Vi bidrar til økt mestring der forebyggende arbeid vektlegges.

 

Psykososialt team tilbyr både lavterskeltjenester og tjenester som det skrives vedtak på etter søknad til Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig.

Du kan søke på følgende tjenester:

  • Psykiatrisk sykepleietjeneste
  • Dagsenter psykiatri

 

Kurs

Psykososialt team holder ulike kurs og driver gruppeaktiviteter. 

Kurs i belastningsmestring (KIB) er for personer som står i belastninger over tid. 
Kursene går over 6-7 ganger og holdes på ettermiddagen med max 12 deltakere.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. 

IMR er et gruppetilbud for personer med psykoseproblematikk. Dette kjøres sammen med Bergflødt behandlingssenter.
Mer informasjon om IMR

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til voksne med ulike angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis. Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske vansker.

For å benytte tilbudet må du være bosatt og ha folkeregistrert adresse i Røyken kommune.

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

Målet er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinnsmodell og har følgende trinn:

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Samtaleterapi

Vi har for tiden to typer kurs: Kurs i belastningsmestring (KIB) og introkurs.

Kurs i belastningsmestring (KIB) er for personer som står i belastninger over tid. Kursene går over 6-7 ganger og holdes på ettermiddagen med maks 12 deltakere. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Introkurset - tankens kraft. Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om psykisk helse og ferdigheter i kognitiv metode, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer. Dette kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer.

Vi har for tiden kort ventetid på tilbud om introkurs og veiledet selvhjelp. For tilbud om samtaleterapi er det for tiden noe lengre ventetid.

Telefonnummer til Rask pyskisk helsehjelp: 476 88 501.
Åpningstid mandager 09.00 - 11.00 og onsdager 09.00 - 11.00. 

E-post: (ikke for personsensitive opplysninger)

Veiledning/undervisning

Drives i forhold til hjemmetjenesten og andre kommunale enheter.

 

 

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med voksne brukere er:


Gina Baarsrud, Kari Rivrud Herlofsen, Erik Bekkevar, Hege Myrvoll, Birgit Hvesser og Jan Erik Ringvold.

Kontoradresse:

Boligveien 24, u.etg., 3470 Slemmestad.

Telefon:

31 29 60 00 

Telefon Rask psykisk helsehjelp:

476 88 501