Vi har en 3-trinns boligmodell som består av:

  • Trinn 1: kommunalt tildelt omsorgsboliger med tjenester levert i hjemmet.
  • Trinn 2: 12 tilrettelagte leiligheter i bokollektiv med delvis bemanning.
  • Trinn 3: 7 tilrettelagte leiligheter i bokollektiv med heldøgnsbemanning.

Det betales månedsleie og er ikke innskudd. Det kan søkes om bostøtte.

Selv om det er bemanning knyttet til kollektivene må beboere som er i behov av hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller andre kommunale tjenester søke om tildeling av slike tjenester på vanlig måte.

Personalet har en viktig støttefunksjon i forhold til beboere som trenger bistand, men det er viktig at man har en viss boevne for å ha nytte av tilbudet.

Boligene

Boligene ligger i Kirkealleen 5 og 7 i Slemmestad. Det er 7 leiligheter med delvis bemanning, 7 leiligheter med døgnbemanning og 5 leiligheter med boveileder på dagtid og en kveld i uken.

 
 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: 913 92 471
Kirkealleen 5: 912 43 510
Solsikken, Kirkealleen 5: 952 20 475
Kirkealleen 7: 992 56 250