Vi yter øyeblikkelig hjelp ved skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlegen. Trenger du akuttmedisinsk hjelp eller ambulanse ring 113.

 Ring først!
Alle som har mulighet bør ringe til legevakten først. Sykepleier som svarer på henvendelsen vil spørre om hva henvendelsen gjelder, hvor lenge tilstanden har pågått osv.
Vårt telefonnummer er 116 117

Prioritering er nødvendig for å sikre at pasienter med størst behov for behandling og undersøkelse får hjelp først.
Ventetid vil være avhengig av hvilken prioritet pasienten får.

Etter vurdering prioriteres pasienten etter følgende skala:

RØD Rød - Pasienten har akutte livstruende symptomer eller skader etter ulykke
ORANGE Orange - Pasienten har akutte, men ikke livstruende, symptomer eller skader etter ulykke
GUL Gul - Tilstanden til pasienten er akutt, men vil ikke forverres av rimelig ventetid
GRØNN Grønn - Skaden er mindre akutt. Pasientens tilstand forverres ikke av ventetid
BLÅ Blå - Skaden er ikke akutt, og pasientens tilstand tilsier ventetid. Eventuelt kan pasienten få behandling hos sin fastlege