Legevakten er åpen hverdager mellom klokken 16.00 og 08.00. Døgnåpent i helger og på helligdager. Telefon: 116 117.

Akutte henvendelser rettes til nødtelefon 113.

Legevakten skal sikre befolkningen i kommunene nødvendig legehjelp i legevaktens åpningstid.

Hva kan publikum forvente av legevakten?

  • Det vil alltid være en lege i beredskap
  • Når du kontakter legevakten vil det bli foretatt en medisinsk vurdering og prioritering
  • Leger og helsepersonell møter publikum med respekt, toleranse og åpenhet, og er opptatt av å gi best mulig service
  • Vi har taushetsplikt

Vi oppfordrer publikum til å ringe legevakten som første kontakt. Sykepleier vil da kunne gi råd og eventuelt avtale videre kontakt og behandling hos lege. På natt ber vi publikum alltid om å ringe oss på forhånd.


Ros og ris eller annet - kontakt oss:

Kommunal akutt døgnenhet - KAD: Tilbudet er etablert ved Røyken og Hurum legevakt og er et alternativ til innleggelse på sykehus. Oppholdet bør ikke vare i mer enn 3 døgn. KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av leger og sykepleiere ved legevakten. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene.

ÅPNINGSTIDER

Hverdager: 16.00 - 08.00

Helg og helligdager: Døgnåpent

På hverdagen mellom 08.00 - 16.00 skal henvendelser med forespørsel om øyeblikkelig hjelp rettes til fastlegen din.

Adresse:

Bråsetveien 21 A
3440 Røyken

Om legevaktordning