Røyken kommune får ny kreftkoordinator i oktober 2018. Frem til da kan pasienter kontakte Tildelingsenheten på telefon 31 29 60 00.

Kreftkoordinatoren i Røyken og Hurum gir råd og veiledning til kreftrammede og pårørende, og samordner helsetjenester og øvrige tjenester fra hjelpeapparatet.

Den viktigste oppgaven til kreftkoordinatoren er å gi råd og veiledning til den kreftrammede og pårørende. Kreftkoordinatoren samordner også øvrige tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kreftkoordinatoren samarbeider med hjemmetjenesten, institusjonstjenesten, helsestasjon, ergoterapeuter, fysioterapeuter og legetjenester i kommunen. Andre samarbeidpartener er sykehusene, Kreftforeningen, pasientforeninger og frivillige.

Kreftkoordinatorens ansvar er å sørge for at tilbud og tjenester til den kreftrammede og pårørende er samkjørt, gjennomtenkt og i tråd med hva brukerne har behov for.

Kreftkoordinators funksjon innebærer:

  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene.
  • Være lett tilgjengelig for pasient/bruker og pårørende.
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

 

 

Kontakt kreftkoordinator

Ny kreftkoordinator er på plass i oktober 2018.

Telefon: 469 45 910 (fra oktober 2018)

Kreftkoordinatoren for Røyken og Hurum har kontor på Røykenbadet.

Adresse:

Bassengveien 1

3440 Røyken