Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 ha en koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal:

  • bidra til å sikre helhetlig tilbud
  • ha overordnet ansvar for individuell plan (IP)
  • motta og behandle søknader om behov for IP og koordinator
  • oppnevne og opplæring av koordinator
  • utvikle og kvalitetssikre rutiner for IP

Kommunen benytter Visma Sampro.

IP-ansvarlig:

Maria Alice Lie

Telefon:

409 11 362

E-post: