Hverdagsrehabilitering innebærer at du kan mestre hverdagsaktiviteter som er viktige for deg. Dermed har du muligheten til å bo lenger i ditt eget hjem, selv med endret helsetilstand.

Målet er at du kan leve eget liv i eget hjem, og at det skal skapes en mestringskultur hvor du er en aktiv deltager i stedet for en passiv mottaker. Det inkluderer kombinasjon av trening, velferdsteknologi, endring av omgivelser, ernæringsarbeid, medisiner og samarbeid med pårørende.

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg i din hverdag?

For svært mange handler det om å mestre hverdagslivets utfordringer. I samarbeid med deg lager vi en plan hvor du bestemmer mål og egenaktiviteter. Du får også en styrke- og balansetest ved oppstart og slutt. Måler er livskvalitet i alle livets faser.

Hverdagsrehabilitering:

  • Gir økt brukermedvirkning, fordi det tar utgangspunkt i hva du mener er betydningsfullt.
  • Er tidsavgrenset i inntil seks uker.
  • Har fokus på ressurser i stedet for begrensninger.
  • Fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut samarbeider om å skreddersy ditt tilbud.

Hvem passer det for?

  • Deg som opplever funksjonsfall (både akutt og langvarig).
  • Deg som tross endringer i livssituasjon har motivasjon til å mestre hverdagens utfordringer.
  • Deg som søker om hjelpemidler for første gang.

            

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Marlene (fysioterapeut) telefon: 907 59 342

Kamilla (ergoterapeut) telefon: 409 07 986

Anne (sykepleier) telefon: 409 02 751

E-post: