Trygghetsalarm kan innvilges til personer som grunnet redusert helse kan ha behov for å tilkalle hjelp i akutt oppståtte situasjoner. Krav om bostedsadresse i kommunen, og behovet må være vurdert til å være langvarig.

Trygghetsalarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp de kan trykke på for å oppnå kontakt.

Dette er en serviceordning som det kreves betaling for.