Personer som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse, kan søke om støttekontakt. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.