Psykososialt team er spesialsykepleiere som gir samtaletilbud, arrangerer kurs i mestring av depresjon og kurs i mestring av belastninger.

Les mer om psykososialt team.