Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Arbeidet må være av varig art og ha et visst omfang. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kompensasjonen kan gis der ordningen vurderes til å være det beste for den omsorgstrengende.

Til søknadsskjema