Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad.

Arbeidet må være av varig art og ha et visst omfang. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kompensasjonen kan gis der ordningen vurderes til å være det beste for den omsorgstrengende.

Til søknadsskjema