Boligene ligger i sentrum av Spikkestad med nærhet til offentlig kommunikasjon og servicefunksjoner. De er tilrettelagt for personer som har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Røyken kommune disponerer 27 omsorgsleiligheter til utleie. 26 av leilighetene består av stue med kjøkkenkrok, soverom, bad og bod. En av leilighetene har to soverom beregnet på ektepar.

Fellesareal i hver etasje med stue, kjøkken og utgang til terrasse. Tilrettelagt for velferdsteknologi.

Adresse: Oddevallveien 6

Kafeteria

Det er kafeteria i 1. etasje.

Tjenester

Bemanning 24 timer i døgnet. Tildeles etter individuelt behov.

Tildeling

Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig er ansvarlig for tildeling av omsorgsleiligheter.

Kriterier for tildeling

Du må:

  • Ha bostedsadresse i Røyken kommune.
  • Ha problemer med å bo i egen bolig grunnet varig nedsatt funksjonsnivå.
  • Ha behov for varig heldøgns helse- og omsorgstjenester.
  • Ha vanskeligheter med å oppgradere egen bolig til livsløpsstandard.
  • Ha forventet bedring av funksjon og/ eller livskvalitet ved overgang til omsorgsbolig.

Hvordan søke

Ved behov for hjelp kan du kontakte servicetorget i Røyken kommune på telefon 31 29 60 00.

Praktiske opplysninger

Du må ha egen innboforsikring.

Du kan søke om bostøtte fra Husbanken.

Du kan søke om kommunal bostøtte (forutsetning: du må ha søkt om bostøtte fra Husbanken først).

Hjemmetjenesten har kontor i 1. etasje.