Hjemmetjenesten avdeling Midtbygda gir tjenester i områdene Hyggen, Gjerdal, Røyken, Midtbygda, Båtstø og Åros.

Telefon betjent på dagtid på hverdager kl 08.15-15.00
31 29 33 26

Vakttelefon kveld, betjent kl.15.00 - 22.30 (alle kvelder) og dagtid helger
971 79 464

Vakttelefon natt, betjent kl.22.15-07.30 (alle dager)
920 28 730

Faks: 31 28 49 44
Besøksadresse: Hyggenveien 35, 3440

Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder
Hege Bjørnstad
Tlf. 31 29 33 38 / 47 02 79 73
E-post:

Fagkoordinerende sykepleier
Renate Lyholt 
Tlf: 31 29 33 26
E-post:

Røyken kommune - servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post:  

Hjemmetjenesten avdeling Slemmestad gir tjenester i områdene Slemmestad, Bødalen, Nærsnes og Heggedal.

Telefon betjent på dagtid på hverdager kl 08.15-15.00
409 07 967

Telefon betjent på kveldstid på hverdager kl 15.00-22.30.
908 23 529

Vakttelefon natt, betjent kl.22.15-07.30 (alle dager)
920 28 730

Faks: 31 28 37 85  
Besøksadresse: Kirkealleen 5, 3470 Slemmestad

Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder
Karianne Lippert
Tlf: 409 13 519
E-post:

Fagkoordinerende sykepleier
Valborg Syvertsen
Tlf: 409 07 967
E-post:

Røyken kommune - servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post:

Hjemmetjenesten avdeling Spikkestad gir tjenester i området Spikkestad

Telefon betjent på dag- og kveldstid på hverdager kl 08.15-22.15
31 29 33 39

Vakttelefon natt, betjent kl.22.15-07.30 (alle dager)
920 28 730

Faks: 31 29 33 33
Besøksadresse: Oddevallveien 6, 3430 Spikkestad

Postadresse:
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder: Hege Bjørnstad
Tlf: 470 27 973
E-post:

Kontortelefon:
Kristine Lemme
Tlf: 31 29 62 19
E-post:

Dagsykepleiertelefon:
Wictoria Helene Backstrøm Larsen
Tlf: 31 29 33 39

Røyken kommune - servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: