Hjemmetjenesten avdeling Midtbygda gir tjenester i områdene Hyggen, Gjerdal, Røyken, Midtbygda, Båtstø og Åros.

Telefon betjent på dagtid på hverdager kl 08.15-15.00:

31 29 33 26

Faks: 31 28 49 44

Besøksadresse:

Hyggenveien 35, 3440 Røyken

Postadresse:

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder:

Hege Bjørnstad

Tlf. 31 29 33 38 / 47 02 79 73

E-post:

Fagkoordinerende sykepleier: 

Renate Lyholt 

Tlf: 31 29 33 26

E-post:

 

Røyken kommune - servicetorget

Tlf: 31 29 60 00
E-post:  

Hjemmetjenesten avdeling Slemmestad gir tjenester i områdene Slemmestad, Bødalen, Nærsnes og Heggedal.

Telefon betjent på dagtid på hverdager kl 08.15-15.00:

409 07 967

Faks: 31 28 37 85  

Besøksadresse:

Kirkealleen 5, 3470 Slemmestad

Postadresse:

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder: 

Karianne Lippert

Tlf: 409 13 519

E-post:

Fagkoordinerende sykepleier:

Valborg Syvertsen

Tlf: 409 07 967

E-post:

 

Røyken kommune - servicetorget

Tlf: 31 29 60 00
E-post:

Hjemmetjenesten avdeling Spikkestad gir tjenester i området Spikkestad

Telefon betjent på dagtid på hverdager kl 08.15-15.00:

31 29 33 39

Faks: 31 29 33 33

Besøksadresse:

Oddevallveien 6, 3430 Spikkestad

Postadresse:

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Avdelingsleder: Bodil Marie Røed

Tlf: 31 29 6219 / 901 79 100

E-post:

Fagkoordinerende sykepleier:

Kristine Lemme

Tlf: 31 29 33 39

E-post:

 

Røyken kommune - servicetorget

Tlf: 31 29 60 00
E-post: